Projekt som Jannes Trädgårdsservice har arbetat med

Häckklippning & häckplantering

 
 

Gräsklippning, gräsläggning & ogräsrensning

Plantering

 

Trädfällning, beskärning & stubbfräsning

 

Röjning av sly och lövupptagning

 

Gatusopning och snöröjning