top of page

Projekt som Jannes Trädgårdsservice har arbetat med

Häckklippning & häckplantering

Häckklippning
Gräsklippning och ogräsrensning

Gräsklippning, gräsläggning & ogräsrensning

Plantering

Trädfällning och beskärning

Trädfällning, beskärning & stubbfräsning

Röjning av sly och lövupptagning

Röjning av sly och lövupptagning