top of page

RUT-avdrag för trädgårdsarbete

Krav för att få rutavdrag:

 • Arbetet måste utföras i eller i närheten av bostaden eller den plats där bostaden ligger.
   

Rutavdrag ges för:

 • Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter

 • Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar.

 • Beskärning och fällning av träd.

 • Höstutgrävning av trädgårdsland och insamling av trädgårdsavfall för bortskaffande och kompostering samt omgrävning av kompost.

 • Stubbfräsning eller annat arbete som har med att ta bort stubba.

 • Flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten.

 • Rensning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten.

 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.
   

Inget avdrag ges för:

 • Anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar.

 • Bortforsling av trädgårdsavfall.

 • Nedplockning av frukt från träd.

 • Installation, service och reparation av gräsklippare.

 • Skadedjursbekämpning

 • Plantera nya blommor, växter och träd, även om de ersatte något som togs bort.

 • Rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.

 • Kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare.

 • Arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.

 

HÖJT RUTAVDRAG FÖR PERSONER UNDER 65 ÅR

Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Läs mer på skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).

bottom of page